JORDEN

Denna del handlar om Jorden. Det är en gammal planet, som bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan. Jordytan och atmosfären är i ständig förändring. När jorden var ung fanns det ingen syre där och nu håller vi på att öka mängden koldioxid genom vår användning  av fossila bränslen. Jordytan är också i ständig rörelse, där kontinenter ändrar utseende och länder flyttas.