NATURVETENSKAPLIG SPECIALISERING

Denna kurs kan hanteras på många olika sätt beroende på skolans inriktning och mål, och eleverna intresse. Det finns därför ingen kursbok för ämnet men undervisningen skall givetvis följa Skolverkets riktlinjer. Centralt innehåll och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida. Kursen kan i huvudsak delas upp i två delar: en genomgång av förutsättningarna för vetenskap och ett eget arbete inom valt område. Material för den första delen hittar du under rubriken Vad är vetenskap?