JURIDIK

Under uppbyggnad – håll ut!

Sakkunniga
Giltighet
Godtagbar bevisning
Kognitiv snedvridning
Bevistolkning
Resultatvärdering
Framläggande av bevisning