SPÅR

Under uppbyggnad – håll ut!

Glas
Hår
Fibrer
Färg, färgämnen och pigment
Kroppsvätskor
Partiklar från eldvapen