NATURVETENSKAPLIG SPECIALISERING – EGET ARBETE

Mellan Sportlovet och Påsklovet skall du jobba med ett eget avslutande arbete för kursen. Som du ser i listan nedan är alla uppgifter praktiska undersökningar, antingen på personer,  i labbet eller vid datorn. Under lektionen vecka 6 kommer jag att förklara uppgifterna. Vi komer då också att genomföra en lottdragning, där ditt nummer ger dig i vilken ordning du får välja från den listan. Under lektionen vecka 8 sker valen. Närvaro på båda dessa lektioner är därför viktig.

Tidplanering
Vecka 8 – val av uppgift och planering av arbetsgång. Senast den 27/2 klockan 12.00 skall det finnas en arbetsplan på Classroom.
Vecka 9 – 13.40-15.20 , labbet bokat
Vecka 10 – 9.25-11.10, eget arbete
Vecka 11 – 13.40-15.20 , labbet bokat
Vecka 12 – 9.25-11.10, eget arbete
Vecka 13 – 13.40-15.20 , labbet bokat
Vecka 14 – 9.25-11.10, utställning på skolan

Som ni ser finns tillgång till labbsalen under tre tillfällen. De som har ett arbete som kräver laboration måste boka in sina laborationer senast fredag veckan innan.

Arbetet är enskilt med en given frågeställning. I listan finns också en nivåsiffra för ambitionsgrad. Denna innebär:

Nivå 1 – en tämligen enkel uppgift för ambition E-C.
Nivå 2 – en mer komplicerad uppgift, både praktiskt och teoretiskt. För ambition D-B.
Nivå 3 – en krävande uppgift, både praktiskt och teoretiskt. För ambition C-A.

Ditt arbete skall redovisas som poster. Utställning på skolan tisdag vecka 14. Postern måste vara klar och inlämnad på Classroom senast torsdag den 30/3 klockan 24.00 för att den skall komma med på utställningen. Inga undantag ges. Se anvisningar om hur man gör en bra poster under fliken Vad är vetenskap? Postern skall göra i stående A3 i Google Presentation. 
Börja med att öppna programmet och skapa en ny presentation. Välj sedan Arkiv > Sidinställningar > Anpassad och skriv in rätt mått. Därefter kan du skapa din poster.

I filen till vänster finns uppgifterna något preciserade, men det är ditt arbete att göra en tydlig arbetsplan för hur du skall svara på frågeställningen. Jag diskuterar gärna lösningar, speciellt när det gäller labbarna. Det skall finnas en tydlig arbetsplan på Classroom senast den 27/2 klockan 12.00 för att du skall kunna påbörja ditt arbete vecka 9.

Bedömningsmatris

Precisering