Naturvetenskaplig specialisering – hemprov

Till alla kunskapsområden finns det kopplat ett antal begrepp, teorier, modeller och metoder. I detta hemprov skall du visa hur dessa har vuxit fram inom det kunskapsområde du valt för ditt vetenskapliga arbete.  Du avgör själv omfattning och avgränsning. 

Bedömningsgrunder

Betyget A
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.

Betyget C
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.

Betyget E
Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.

Kommentarer

Som vanligt är Skolverkets mål och betygskriterier inte helt entydiga, men ditt svar skall innehålla en redogörelse för hur de kunskaper vi har idag i det område du arbetet med växt fram.

Har din studie handlat om att utveckla den optimala cykeln, bör ditt svar innehålla en redogörelse för hjulet historia, upptäckten av gummi och vulkanisering av detta, experimenterandet av olika metaller och legeringar för låg vikt och bästa styrka, uppfinningar som kedja, växlar och moderna material som kolfiber. Du skall också ha med de drivkrafter som fanns i denna evolution – utan förbättrade vägar är det meningslöst med lätta cyklar, utan ett behov för transporter finns det föga syfte med en cykel, men för inte allför länge sedan var cykel ett bra medel för att förhindra inavel. Idag är det andra drivkrafter som motiverar utvecklingen, som rekreation och effektivare pending till jobb och skola i våra tätorter. I en del fall finns det precisa årtal och personer att nämna, i fallet hjulet kan vi inte ange detta med annat än svepande ordalag.