MEDICINSK GRUNDKURS

Mycket av den teoretiska delen i detta avsnitt är en repetition av människans fysiologi i Biologi 2, men vi kommer att fokusera på vad som kan bli fel och hur man undviker det. Och givetvis vad det finns för lösningar i form av läkemedel eller annan behandling.

Mer kommer

sdhjrasftyg

XXXX