Naturvetenskaplig specialisering – Medicin

Mycket av den teoretiska delen i detta avsnitt är en repetition av människans fysiologi i Biologi 2, men vi kommer att fokusera på vad som kan bli fel och hur man undviker det. 

Lektionsbilder

Här kan du ladda ner de lektionsbilder jag använder för kursens teoretiska del.

Eget arbete 1

Alla skall göra ett eget arbete kring en sjukdom eller tillstånd. Du får under lektionen vecka 48 ett nummer och du hittar just din uppgift i dokumentet här till höger.

Din redogörelse skall innehålla en trolig diagnos (är du osäker kan du ställa följdfrågor eller begära specifika undersökningsresultat), behandling för denna, medicinering och en allmän beskrivning av sjukdomen/tillståndet.
OBSERVERA: Alla källor skall anges, även muntliga.

Redovisning sker i början av vårterminen med hjälp av PP-presentation. Återkommer med datum.

Din presentation skall finnas på Classroom senast den 13/1. Därefter kommer jag att göra ett redovisningsschema, med 3-5 presentationer per vecka.