SPRINT – Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något nationellt program i gymnasieskolan, eller annan utbildning,

På dessa sidor finns stödmaterial för undervisningen i fysik, kemi och biologi, där tyngdpunkten ligger på begreppen i de olika ämnena. Undervisningens mål är godkänt betyg för årskurs 9 i grundskolan.

Kursupplägg

Nedan finner du planering fram till sommaren. 

Fysik

Vecka 3
Måndag – Eletricitet och magnetism 1

Vecka 4
Måndag – Eletricitet och magnetism 2

Vecka 5
Måndag – Eletricitet och magnetism 3Vecka 6
Måndag – Eletricitet och magnetism 4

Vecka 7
SPORTLOV

Vecka 8
Måndag – Prov

Vecka 9
Måndag – Solsystemet och universum

Vecka 10
Måndag – Ljus och ljud

Vecka 11
Måndag – Värme och väder

Vecka 12
Måndag – Prov

Vecka 13
Måndag – Rörelse, kraft och tryck

Vecka 14
PÅSKLOV

Vecka 15
Måndag – Energi och energiförsörjning

Vecka 16
Måndag – Atom- och kärnfysik
Vecka 17
Måndag – Prov 
Extra laborationstillfälle i fysik som
förberedelse för nationellt prov. Labbsalen 12.30 till 14.30

Vecka 18
Egen repetition, ingen lektion

Vecka 19
Egen repetition, ingen lektion

Vecka 20
Måndag – Nationellt prov

Vecka 21
Måndag – Reserv och komplettering

Vecka 22
Måndag – Reserv och komplettering

Kemi

Vecka 3
Torsdag – Livets kemi

Vecka 4
Torsdag – Jonföreningar, Syrabas

Vecka 5
Torsdag – Prov (kapitel 1-5 i boken, de fem första avsnitten här på hemsidan)

Vecka 6
Torsdag – Marken

Vecka 7
SPORTLOV

Vecka 8
Torsdag – Organisk kemi

Vecka 9
Torsdag – Livets kemi

Vecka 10
Torsdag – Kost, hälsa och hygien

Vecka 11
Torsdag – Prov

Vecka 12
Torsdag – Periodiska systemet

Vecka 13
Torsdag – Metaller

Vecka 14
PÅSKLOV

Vecka 15
Torsdag – Material

Vecka 16
Torsdag – Kemin i samhället 
Extra laborationstillfälle i kemi som
förberedelse för nationellt prov. Labbsalen 13.30 till 15.30

Vecka 17
Torsdag – Kemi, sammanfattning
Vecka 18
Torsdag – Prov

Vecka 19
Egen repetition, ingen lektion

Vecka 20
Exkursion, Näckrosdammen

Vecka 21
Torsdag – Nationellt prov

Vecka 22
Torsdag – Reserv och komplettering

Biologi

Vecka 3
Torsdag – Livets kemi

Vecka 4
Torsdag – Cellen och genetik

Vecka 5
Torsdag – SystematikVecka 6
Torsdag – Prov

Vecka 7
SPORTLOV

Vecka 8
Torsdag – Människokroppen 1

Vecka 9
Torsdag – Människokroppen 2

Vecka 10
Torsdag – Människokroppen 3

Vecka 11
Torsdag – Utgår, Nationellt prov i Sv

Vecka 12
Torsdag – Människokroppen 4

Vecka 13
Torsdag – Prov

Vecka 14
PÅSKLOV

Vecka 15
Torsdag – Växter och djur

Vecka 16
Torsdag – Ekologi
Vecka 17
Torsdag – Ekologi
Vecka 18
Egen repetition, ingen lektion

Vecka 19
Måndag – Prov

Vecka 20
Exkursion, Näckrosdammen

Vecka 21
Torsdag – Repetition

Vecka 22
Torsdag – Nationellt prov