SPRINT – BIOLOGI

Här nedan finner du lektionsunderlagen. Du måste arbeta själv med att förstå begreppen och teorin. Under lektionerna är det också viktigt att anteckna eftersom jag kommer att ge exempel som inte finns med på lektionsunderlagen. Vi kommer också att göra en del övningar och enkla laborationer under lektionerna. Missar du en lektion av någon anledning är det ditt ansvar att ta igen detta.

Här kan du ladda ner provexempel för avsnittet

Här finns det fler hjälpmedel

Här finns ett gammalt nationellt prov i biologi

Under denna lektion gjordes en introduktion till biologin och dess olika områden. Från nu till jul kommer vi att ha inledande lektioner om systematik, mikrobiologi, ekologi, evolution, genetik och miljövård. Fysiologi väntar vi med till våren.

Vi började också med en introduktion till systematiken, där gick vi igenom grunderna för hur alla organismer sorteras efter släktskap. Vill du veta mer om Carl von Linné och hans gärning, finns det mer information här:

Fortsättningen av livetsmångfald

Lektionerna om de olika grupperna av organismer använder jag digitala presentationer för att kunna visa fotografier på de olika arter vi pratar om. Du kan ladda ner dessa presentationer här nedan.

Cellen är den minsta  enheten för allt liv. För att förstå hur levande organismer fungerar är det därför viktigt att känna till hur en cell ser ut och arbetar. Under denna lektion tittar vi också på celler i mikroskop – både växtceller och djurceller.

Denna lektion handlar om naturens viktigaste kemiska reaktion – fotosyntesen. 

Evolutionen

För denna lektion använder jag nedanstående digitala presentation. Här hittar du också två dokument som beskriver evolutionen och hur kreationisterna ser på livet på jorden.

Ekologi

Här nedan finns lektionsunderlagen för detta avsnitt.

Genetik och genteknik

Här finns det två presentationer som handlar om hur det genetiska arvet förs vidare och vad mekanismer får för konsekvenser.

Sex och samlevnad

Här finns komplement till den information som RFSU gav vid ett par tillfällen under hösten.