BIOLOGI – BETYG FÖR GRUNDSKOLAN

Hjälpmedel för självstudier

denna sida har författarna till boken samlat mer hjälp för dina förberedelser.

I årskurs 9 avslutas ämnet med ett nationellt prov. Detta är inte betygsättande, utan vägledande. Det skall dock finnas väl motiverade skäl om eleven inte får det slutbetyg på kursen som det nationella provet visar. För din förberedelse finns här exempel på tidigare nationella prov.

För de som är redo kommer det att finnas möjlighet att göra dessa prov i mitten av maj.