KEMIN I SAMHÄLLET

Kemin underlättar våra liv på många och mycket genomgripande sätt. Tyvärr kan kemi även innebära negativa saker för både oss och naturen. Tyvärr används också kemi i osweriös reklam och i ovetenskapliga diskussioner.

ALLT ÄR KEMI!

Det finns knappast några företeelser i naturen och i vår vardag som inte är kemi på något sätt – maten vi äter, kläderna vå har på oss. byggnadsmaterial, datorer och mobiltelefoner, rengöringsmedel och läkemedel. Detta är bara några få områden som helt bygger på kemi och kemisk vetenskap.

Människan har uttnyttjat kunskaper om kemi under många tusen år. Konsten att brygga öl eller vin, att omvandla vin till vinäger, att baka bröd, att göra tvål, att göra glas, att glasera keramik  är alla mycket gamla kemikunskaper.

Risker

Tyvärr finns det även risker med kemi. Kemikalier kan vara gifta både för individer men kemikalieutsläpp kan även förstöra för stora naturområden.

Kemikalier som kan vara giftiga för individer är läkemedel i stora doser eller vanliga hushållskemikalier som man råkar svälja, till exempel maskindiskmedel, lösningsmedel eller propplösare.

I bland sker det olyckor i kemiska fabriker. Utsläppen kan skada människor, djur och natur över stora områden. Den senaste riktigt svåra olyckan var 1984 i indiska Bhopal, där giftiga gaser av misstag släpptes ut kan ha dödat upp till 20 000 människor. Flera hundra tusen människor fick olika typer av skador.

Utsläpp kan också ge skador på global nivå. Ett sådant exempel är utsläpp av freoner som skadar jordens ozonskikt som skyddar oss mot den skadliga ultravioletta strålningen. Många små utsläpp kan också ge stora skador som vi har svårt att bedöma i dag. Det är därför man aldrig skall kasta eller spola ner gamla mediciner, utan de skall lämnas tillbaka till apoteket.

REGLERNA FÖR GRÖN KEMI

Alla som håller på med användning av kemikalier professionellt skall hålla sig till ett antal enkla regler.

1. Undvik att det bildas kemiavfall. Det är mycket lättare än att ta hand om avfallet efteråt.
2. Hushålla med råvarorna. Försök att använda varenda atom av råvarorna, kanske i flera olika produkter.
3. Försök alltid använda tillverkningsmetoder som gör att produkterna blir så ofarliga som möjligt för människor och miljö,
4. Se till att tillverka kemiska produkter som är så lite giftiga som möjligt men ändå fyller den funktion de ska ha,
5. Använd så lite lösningsmedel och andra hjälpämnen som möjligt. När det ändå är nödvändigt att använda dem ska man försöka välja sådana som inte är giftiga, till exempel kan man ofta undvika organiska lösningsmedel och istället använda koldioxid under högt tryck. Koldioxid under högt tryck är nämligen en vätska,
6. Hushålla med energin. Försök använda tillverknings-metoder som kräver så lite energi som möjligt och använd förnybara energikällor.

7. Använd förnybara råvaror så långt som det bara är möjligt. Till exempel kan man använda material från växter istället för råvaror som är baserade på
råolja,
8. Undvik tillverkningsmetoder som kräver många kemiska reaktioner, Vid varje reaktion får man en del avfall. Försök istället hitta metoder som går i ett enda steg,
9. Använd katalysatorer så mycket som möjligt. Det sparar energi och man får oftast mindre avfall.
10. Tänk alltid på hela livscykeln för ämnet eller produkten, När ämnet eller produkten inte kan användas längre, ska de helst kunna återvinnas, eller åtminstone inte ge något farligt avfall.
11. Analysera materialet kontinuerligt under tillverkningen, då märker man genast om det bildas några farliga föroreningar.
12. Sträva alltid efter en säkrare kemi. Välj råvaror, metoder och produkter som minimerar risken för olyckor som utsläpp, explosioner och bränder.

Kemi är en vetenskap

Tyvärr används kemi som argument även i ovetenskpliga sammanhang. Kemi är en mycket strikt naturvetenskap som bygger systematiska undersökningar, vetenskaplig dokumentation och ständig utmaning av hypoteser. Kemi som vetenskap har mycket hög trovärdighet och det är väl detta som gör att kemi även används i mindre seriösa sammanhang för ge större tyngd åt ofta helt felaktiga påståenden. Kunskap om kemi är därför viktigt för alla för att kunna genomskåda bluffartiklar och felaktig reklam.

Exempel på pseudovetenskap och ovetenskap