MATERIAL

Material är grundämnen eller kemiska föreningar som vi tillverkar saker av. En del av dessa har vi känt till i många tusen år, medan andra kanske uppfanns i ett laboratorium förra veckan. Alla materialkräver råvaror för att tillverka dem och när vi använt produkten blir detta till avfall. För att spara på jordens resurser är det viktigt att källsortera avfallet och återvinna så mycket som möjligt.

Trä och papper

Trä och papper är material som vi använder varje dag på många olika sätt – hus, möbler, böcker, tidningar. Hur skulle du göra utan toalettpapper?

Här hittar du mer information om trä och papper.

Plast

Det är inte så länge sedan det inte fanns några platsföremål, men idag har vi svårt att levan utan dem. Plast är lätt, billigt, mångsidigt och hållbart, men just hållbarheten är ett problem. Plast i naturen tar mycket lång tid att bryta ner och kan orsaka stora problem för djur och växter.

Här kan du läsa mer om plast.

Gummi

När européerna började segla ut världen upptäckte de underliga saker. En av dessa var studsande bollar i sydamerika. Dessa var gjorda av gummi – ett material man inte kände till i den gamla världen då. Gummi kommer från saften från gummiträdet, men idag har vi lärt att tillverka gummi på konstgjort sätt.

Här hittar du mer information om gummi.

Keramer

Ordet keram kommer från det grekiska ordet för lera. Det är också så det flesta keramer tillverkas ida –  olika typer av lera som man formar och sedan utsätter för hög värme i en ugn. Leran består av mycket små korn av kiseloxider, som delvis smälter ihop i ugen och bildar ett mycket hårt material.

Här kan du lära dig mer om keramer.

Glas

Glas är smält sand, så det är väl troligt att den första tanken på att tillverka glas kom från någon som såg att elden från en skogsbrand eller eldstad hade smält sanden. Vi människor lärde oss att tillverka glas redan för 4500 år sedan och har under denna utvecklats till både ett praktiskt material och en konstform. Grundmaterialet till glas liknar det för keramer – skillnaden är att sandkorner smälts helt vid tillverkningen av glas.

Här finns mer att läsa om glas.

Fibrer och kompositer

Det finns många olika material som är uppbyggda av trådar, både naturliga och konstgjorda. De används till tyger och kläder, men också i många andra sammanhang. När man idag skapar kombinationer av olika material (kompositer) är det nästan bara fantansin som sätter gränser för vad som kan åstadkommas.

Här hittar du mer information om fibrer och kompositer.

Nanoteknik

Ett viktigt forskningsområde idag är nanoteknik. Ordet nano betyder dvärg på grekiska och en nanometer är en miljondels millimeter. Nanotekniken bygger alltså på oerhört små delar och detta gör att man kan få helt nya egenskaper och användningsområden. 

Här kan hitta mer information om nanoteknik och nanomaterial.