METALLER

Trosta att vi under de senaste 100 åren har vi utvecklat många nya material, är det svårt att tänka sig en värld utan metaller – kastruller, bilar, flygplan, dörrnycklar, elledningar – samhället skulle verkligen se annorlunda ut.

Några viktiga egenskaper

De flesta nya material är kemiska föreningar, men metaller är grundämnen. Metallerna har några speciella egenskaper:

• leder elektricitet bra
• leder värme bra
• oftast hög smältpunkt
• metallglans
• kan gjutas och smidas
• oftast hög densitet

Metallbindning

Metallernas speciella egenskaper förklaras av att metall-atomerna hålls samman av metallbindning. I metallerna hålls atomerna samman av att de delar sina valenselektroner – vi kan alltså se det som att alla atomer i en metallklump hålls samman av en enda bindning. Det är också detta som gör att metaller leder elektricitet bra – det är lätt att flytta på valenselektronerna eftersom de inte sitter fast bundna till en viss atom. En ytterligare konsekvens är att metaller är formbara. Eftersom atomerna sitter i ett regelbundet mönster och att det inte finns några bindningar mellan enskilda atomer, är det relativt lätt att flytta på atomerna i en metallklump.

Legeringar

De flesta rena metaller är ganska mjuka och de tål syre och vatten dåligt. För att förbättra egenskaperna kan man blanda två eller fler olika metaller eller med icke-metaller. man får då en legering. Bilden ovan till höger visar varför en legering blir hårdare än de ingående metallerna – eftersom atomerna har olika storlek blir det inte lika lätt att flytta på dem, mönstret är ju nu inte lika regelbundet som hos en ren metall.

Vanliga legeringar är stål, rostfritt stål, brons och mässing. Vilka metaller består dessa legeringar av?