NATURKUNSKAP 2

Kursen Naturkunskap 2 bygger vidare på det som du lärde dig under Naturskunskap 1. Kursen består av tre huvuddelar – En allmän diskussion om vad vetenskap är, grundläggande naturvetenskap med inriktning på astronomi, geologi och kemi, samt en fortsatt diskussion om biologi, där människokroppen har störst fokus.

Undervisningen
Grunden för dina studier är kursboken. Den ger en tydlig genomgång av varje avsnitt och är basen för dina självstudier. Använd den väl!

Men lektionerna är minst lika viktiga. Där får du innehållet förklarat för dig, med en massa exempel som inte finns med i boken för att göra teorin levande och för att ge stoffet andra vinklingar. På lektionerna har du också tillfälle att fråga och diskutera knepigheter.

Ett bra komplement till bok och lektioner är denna hemsida. Här hittar du de lektionsbilder jag använder, artiklar, övningar, labbhandledningar och provexempel. Använd dessa hjälpmedel, speciellt om du missat en lektion.

Precis som alla andra naturvetenskapliga ämnen, är biologi ett praktiskt ämne – det räcker alltså inte med att lära sig boken utantill. Under lektionerna kommer det att göras praktiska övningar och det är schemalagt några laborationer. Det är här du får tillfälle att se hur teorin fungerar i verkligheten och du får tillfälle att lära dig naturvetenskapliga arbetsmetoder, alltså själva hantverket.

Hur väl du tagit in stoffet på kursen utvärderas genom traditionella prov, inlämningar, laborationsrapporter, men också hur aktivt du deltar på lektionerna. 

Provexempel

Kursupplägg

Höstterminen
Vecka 34

Fredag – Kursintroduktion

Vecka 35
Tisdag – Vetenskapshistoria
Fredag – Vad är vetenskap?

Vecka 36
Tisdag – Naturvetenskapligt arbetssätt
Fredag – Universum

Vecka 37
Tisdag – Solsystemet
Fredag – Studera astronomi

Vecka 38
Tisdag – Hur vi delar in tiden
Fredag – Jordens uppbyggnad

Vecka 39
Tisdag – Jordens utveckling
Fredag – Bergarter och mineral

Vecka 40
Tisdag – Prov, avsnitt 1, sid 52-91 + lektioner + övningar
Fredag – Kemi 1

Vecka 41
Tisdag – Kemi 2
Fredag – Labb, salters löslighet

Vecka 42
Onsdag – Kemi 3
Torsdag – Kemi 4

Vecka 43
Tisdag – Labb, halvklass
Fredag – Labb, halvklass

Vecka 44
Höstlov, ingen undervisning

Vecka 45
Tisdag – Material
Fredag – Sammanfattning av avsnitt 2

Vecka 46
Tisdag – Prov, avsnitt 2, sid 94-165 + lektioner + övn + labb
Fredag – Inställd pga EU-toppmötet

Vecka 47
Tisdag – Evolutionen 1
Fredag – Evolutionen 2

Vecka 48
Tisdag – Eget arbete, introduktion
Fredag – Eget arbete

Vecka 49
Tisdag – Eget arbete
Fredag – Snabb systematik

Vecka 50
Tisdag – Repetition
Fredag – Prov, avsnitt 3, sid 178-207 + lektioner + övningar

Vecka 51
Tisdag – Sammanfattning av höstterminen och introduktion till vårterminen

OBSERVERA: Missar du en lektion, oavsett anledning,  är det ditt eget ansvar att hämta igen informationen. Lektionsbilder finns här på hemsidan. Inga extra lektioner ges, såvida det inte finns en åtgärdsplan som visar det.

Missar du ett provtillfälle, ges inga andra tillfällen än de ordninarie omprovsdagarna.

Laborationerna under kemiavsnittet är obligatoriska.

Vårterminen
Planering för vårterminen meddelas senast höstlovet

Vecka 2

Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 3
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 4
Tisdag – 
Fredag – 
​​​​
Vecka 5
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 6
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 7
Sportlov, ingen undervisning

Vecka 8
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 9
Tisdag – Studiedag
Fredag – 
​​​​​
Vecka 10
Tisdag – Utvecklingssamtal
Fredag – 

Vecka 11
Tisdag – 
Fredag – 
​​​​​
Vecka 12
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 13
Tisdag – 
Fredag – Långfredag
​​​​​
Vecka 14
Påsklov, ingen undervisning 

Vecka 15
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 16
Tisdag – 
Fredag – 
​​​​​
Vecka 17
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 18
Tisdag – Första maj
Fredag – 

Vecka 19
Tisdag – Nationellt prov i Sv3
Fredag – Klämdag, Kristi Himmelsfärd

Vecka 20
Tisdag – Nationellt prov i Ma3
Fredag – 

Vecka 21
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 22
Tisdag – 
Fredag – 

Vecka 23
Avslutning