NATURVETENSKAP 2 – Evolutionen

Här hittar du det lektionsunderlag jag använt. Läs boken och gör frågorna där. Provfrågorna kommer att likna dessa.

Här nedan finns tre dokument med intressant bredvidläsning. 

Evolutionen

Denna artikel är snart 20 år gammal, men den adresserar frågor som fortfarande är aktuella.

Kreationism

Kreationisterna står för att bibelns skapelseberättelse är en helt korrekt beskrivning utan tolkningsutrymme. Här finns en sammanställning av deras argument mot evolutionsteorin.

Linné

Vår största vetenskapliga hjälte, vars princier om hur vi skall strukturera alla arter fortfarande är aktuella –även om mycket förändrats med tiden. 

Länkar

Här nedan finns ett urval av länkar till sidor som tar upp ämnet ur olika perspektiv.

Föreningen Humanisterna verkar för ett sekulärt samhälle där politik och religion är helt separerade. Intervju med deras avgående ordförande finns här.

www.evolutionsteori.se finns en mycket gedigen sammanställninga av olika sätt att se på saken ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

Så här ser www.islam.se på saken.

Intelligent desig (ID) är en rörelse som försöker bevisa att det finns en skapare genom vetenskapliga bevis.

Föreningen Genesis betraktar vetenskap som ett utmärkt verktyg för att studera naturen omkring oss. Däremot har vetenskapen ingenting att erbjuda då uppkomsten av samma natur ska förklaras. (Ordagrant från deras hemsida).

Digga Darwin
(Text o musik: Povel Ramel) 

Digga Darwin, digga Darwin
Digga Darwin, digga Darwin…
Denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)

Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Vi diggar Kalle Darwin å hans utvecklingsteori
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Han gjorde en hissnande upptäckt
(Digga Darwin, digga Darwin)
Han fann att vi allihop är släkt
(Digga Darwin, digga Darwin)
Av apa är du kommen, apa skall du alltid förbli
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Han satt där på sin kammare, drog sin polisong
Och tänkte Adam Eva, oh there must be something wrong
Den sagan är ju vacker men ologisk och trång
Jag föredrar att tro på ett naturligt hållettigång
En kedja ifrån livets gryning ända till idag
Från första toffeldjuret fram till far och mor åsså jag
Ja jäklar i kaminen en bestickande idé
Vi är soldater i samma armé
Apa eller mänska må vara hipp som happ
Jag tror jag tar och skriver ner det dära på en lapp

Sa denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Av apa är du kommen, apa skall du alltid förbli
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Amöban fick en fena (Mmm)
Blev en liten fisk (Aha!)
Fisken fick små ben, kröp upp på land, på egen risk (Nää!)
Den grubblade “So far so good”, men vad ska jag bli nu (Yeah!)
Ödla eller fågel, kanske mammut eller gnu (Halleluja!)
När den så passerat, (Mmm)
Naturens stora såll (Ojj!)
Så blev den till en väldans massa djur på alla de håll (Nähää!)
En del stod still i växten (Mmm)
Andra satt i träd (Wow!)
Dinglande bland grenarna, fick längre armar och ben (Oj!)
En föll ner på marken (Mmm)
Reste sig till slut (Nää!)
Fick brillor och mustascher, se där har vi onkel Knut!

(Digga Darwin, digga Darwin)

Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Av apa är du kommen, apa skall du alltid förbli
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Två små organismer, en gång i havet fanns
Han ville bliva hennes och hon ville bliva hans
En tredje som kom simmande, svag som blamanché
Blev skuffad helt åt sidan och fick, liksom inte vara mé
Och detta, mina vänner, det kallas selektion
Arvsanlagen nybildas igenom mutation
Den som har största chansen, att klara sig i kön
Är den som optimalt är anpassad, till den egna miljön
Hans möjlighet att öka sin frekvens inom beståndet i nästa
generation är stor
Så ät din gröt, sköt om din kropp, och hedra far och mor!
(Digga Darwin, digga Darwin)

Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Denne man, som sammanhanget fann
(Digga Darwin, digga Darwin)
Vi diggar Kalle Darwin å hans utvecklingsteori
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Åååhh, sån hissnande upptäckt
(Digga Darwin, digga Darwin)
Han fann att vi allihop är släkt
(Digga Darwin, digga Darwin)
Av apa är du kommen, apa skall du alltid förbli
Hej, digga digga dej, digga digga dej, digga digga Darwin

Denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
Åhh, denne man
(Digga Darwin, digga Darwin)
En sån man
(Digga Darwin, d-i-g-g-a D-a-r-w-i-n)

E-n v-e-t-e-n-s-k-a-p-l-i-g s-u-c-c-é!Missa inte denna moderna klassiker. Finns både på YouTube och Spotify.