NATURKUNSKAP 2 – Kemi

Lektionsunderlag

Som ett komplement till bokens text, kan du här ladda ner de lektionsbilder jag använder.

Övningar

Här finns det några övningar för att underlätta lärandet.

Laborationer

Under kemiavsnittet kommer vi att göra två laborationer i kemisalen. Labbhandledningar kommer att finns här till höger. 

Hemlaboration

Du skall även göra en hemlaboration och skriva en labbrapport för denna. Till höger har du anvisningar om hur man skriver en labbrapport och tre olika labbrapporter med bedömningar. Du skall göra samma laboration som beskrivs i de tre olika exemplen, men på ditt sätt. Se Classroom för övriga anvisningar.

Provexempel

Här finns ett provexempel så att du får en uppfattning om nivån på provet..