NATURKUNSKAP 2 – Människan

I detta avsnitt kommer att gå igenom människans fysiologi – alltså hur vi fungerar. Givetvis kommer det också att bli lite utblickar där vår funktion jämförs med några andra djurgrupper. Detta avsnitt motsvarar kapitel 4 i boken.

Provexempel

Till höger kan du ladda ner ett provexempel för avsnittet.