NATURKUNSKAP 2 – Vad är naturvetenskap?

Innan vi börjar med att gå in på kursens avsnitt i fysik, biologi och kemi, skall vi göra en allmän genomgång av förutsättningarna för naturvetenskap och naturvetenskapligt arbete. Det har tagit väldigt många år av hårt arbete att komma dit vi är idag, men det har inte varit en långsam och kontinuerlig process. Vårt vetande och våra kunskaper har ibland tagit jättesprång på grund av revolutionerande upptäckter – till exempel hjulet, hantering av eld, tillverka föremål i järn, men även våra SmartPhones.

Vetenskapshistoria

Vad är vetenskap?

Kortfattad presentation av det naturvetenskapliga paradigmmet. 

Övning i naturvetenskapligt tänkande

Sist i ovanstående dokument finns en övning i vetenskapligt tänkande.

Här kan du ladda ner lektionsbilder för en snabbgenomgång av den moderna världsbildens framväxt.

Här kan du ladda ner lektionsbilder för en kortfattad presentation av det naturvetenskapliga paradigmmet.